Artykuły napisane przez: Marek Górka avatar
Politolog, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorant Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Lipiec 20, 2010

Przywództwo charyzmatyczne księdza Jerzego Popiełuszki, część II

Część I Relacje lidera z masami Posłannictwo charyzmatyka często nie jest do końca zrozumiałe dla współczesnych. To, co go wyróżnia, to pewne prorocze spojrzenie w przyszłość, a także misja, która stanowi dar powierzony tylko jemu. […]

Czerwiec 17, 2010

Przywództwo charyzmatyczne księdza Jerzego Popiełuszki

Chciałbym spojrzeć na Popiełuszkę jako pewnego rodzaju buntownika i nonkonformistę, który z definicji prezentuje odmienne poglądy i nie boi się ich głosić. Przy opisie charyzmy księdza Jerzego Popiełuszki trzeba zmierzyć się z legendą narosłą wokół […]