Crowdfunding – XXV Liberté! „Zderzenie kultur”

Drukuj

Pomóżcie nam wydać XXV numer kwartalnika Liberté! pt. „Zderzenie kultur”.

XXV numer „LIBERTÉ!” może ukazać się dzięki Waszemu wsparciu. Liberté! działa w tym roku bez dotacji publicznych i jego ukazywanie się zależy jedynie od Państwa wsparcia.

Temat numeru „Zderzenie kultur” jest odpowiedzią na rosnący europejski (ale również polski) dylemat związany ze współistnieniem w jednej przestrzeni osób różnych wyznań i kultur, wyznających różne systemy wartości. Numer będzie inspirowany przemówieniami i dyskusjami jakie miały miejsce podczas Igrzysk Wolności 2016.

Jeśli niezależna myśl – na najważniejsze tematy – ma dla Was wartość prosimy o wsparcie. Każdy kto wpłaci przynajmniej 20 zł otrzyma od nas najnowsze „LIBERTÉ!”. Każdemu kto wpłaci przynajmniej 100 zł wyślemy dodatkowo archiwalny numer pisma. Każdemu kto wpłaci przynajmniej 500 zł złożymy osobiste podziękowania wewnątrz XXV numeru.

Osoby zainteresowane prosimy o wpłaty na konto:

Fundacja Industrial, ul. Piotrkowska 102, 90 – 004 Łódź

Numer konta bankowego (Credit Agricole):

85 1940 1076 3032 9838 0001 0000

koniecznie z tytułem przelewu: Darowizna statutowa – Liberté!

Jeśli ktoś z Państwa pragnie otrzymać numer na inny adres niż podany w przelewie bankowym prosimy o wiadomość: fundacja@findustrial.pl

Wpłaty zbieramy do 23 grudnia 2016 roku. Numer ma ukazać się w lutym 2017.

Dziękujemy tym, którzy nam zaufali. Zrobimy wszystko, żeby Was nie zawieść.

Redakcja „LIBERTÉ!”Kim jesteśmy?

Liberté! to wydawany przez niezależną organizację pozarządową (Fundację Industrial) liberalny magazyn społeczno-polityczny. Jesteśmy znani m.in. z zainicjowania takich kampanii jak: „Świecka Szkoła” lub „Nie dla budowy Świątyni Opatrzności Bożej z pieniędzy podatników”. Czasopismo ukazuje się w sieci oraz w druku w formie kwartalnika jako pismo eksperckie, stawiając sobie za cel diagnozę bieżących problemów, propozycję ich rozwiązania oraz projekcję możliwych zmian.

Dotychczasowe publikacje Liberté! dowodzą, że to pismo sięgające do szerokiego spektrum tematów – od filozofii i kultury po sprawy międzynarodowe, polityczne i ekonomiczne. Tematy najnowszych numerów dotykają tak aktualnych spraw jak droga do naprawy państwa (numer XX), współczesny kryzys demokracji (numer XXI) czy rosnący problem nierówności i nietolerancji w Europie (numer XXII).

Dlaczego potrzebujemy wsparcia?

Dotychczasowy model finansowania czasopisma, głównie z dotacji publicznych, z przyczyn łatwych do przewidzenia uległ wyczerpaniu. Dlatego potrzebujemy Państwa wsparcia, aby kwartalnik – ważny liberalny głos w polskiej debacie publicznej – mógł nadal się ukazywać.

Czytaj również
O autorze
*
RedakcjaLiberté!