Domagamy się wycofania religii ze szkół

Drukuj

Zaczynamy ogólnopolską akcję o wycofanie lekcji religii ze szkół. W momencie, w którym znajdzie się ponad tysiąc zdeterminowanych osób (nie like’ów na fb czy potwierdzeń udziału w wydarzeniu), które zadeklarują pomoc zaczniemy zbierać podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą. Projekt ustawy będzie możliwie najprostszy i sprowadzać się będzie do wycofania lekcji religii ze szkół. Dopóki nie znajdziemy tego ponad tysiąca ludzi nie zaczniemy zbierania podpisów. Dlaczego? Bo są tylko 3 miesiące na zebranie 100 tys. podpisów więc zanim się zacznie trzeba mieć do tego zdeterminowaną grupę osób.

Każda osoba, która się zgłosi bierze na siebie zobowiązanie, że 1. dostarczy minimum 20 podpisów pod projektem ustawy. 2. znajdzie przynajmniej 5 innych osób, które dostarczą minimum po 20 podpisów.

Zgłaszać się można: 1. deklarując się na wydarzeniu 2. wysyłając wiadomość prywatną 3. pisząc maila na adres: swiecka.szkola@gmail.com

W zgłoszeniu potrzebujemy imię i nazwisko, miejscowość oraz kontakt, najlepiej e-mail.

Etapy działania: 1. Przy pomocy facebooka oraz tradycyjnych mediów tworzenie bazy danych ludzi w całym kraju gotowych się zaangażować w zbieranie podpisów (nie w internecie, ale w „realu” – pod projektem ustawy).

2. Równolegle tworzenie projektu obywatelskiego ustawy, który kiedy tylko będzie zweryfikowany pozytywnie przez prawników przedstawimy Wam i całej opinii publicznej. Publikujemy wzory list do zbierania podpisów.

3. W momencie, w którym będziemy mieli około 1200 – 1300 deklaracji zawiązujemy komitet obywatelski (minimum 15 osób) i rozpoczynamy oficjalnie zbieranie wymaganego tysiąca podpisów. Pierwszy tysiąc (z zapasem) będzie od osób, które deklarują pomoc organizacyjną.

4. Następnie projekt ustawy przesyłamy wraz z wymaganym tysiącem podpisów do marszałka sejmu.

5. W momencie, w którym dostaniemy informację (w ciągu 14 dni), że projekt spełnia wymogi formalne mamy 3 miesiące czasu na zebranie 100 tys. podpisów (z zapasem kilkudziesięciu tysięcy) i złożenie ich do marszałka sejmu.

6. Po weryfikacji podpisów przez PKW (21 dni) marszałek kieruje projekt do I czytania.

Czytaj również
O autorze
*
RedakcjaLiberté!