Europejskie Forum Nowych Idei 2013

Drukuj

Liberte! jako partner merytoryczny wydarzenia serdecznie zaprasza na Europejskie Forum Nowych Idei 2013.

Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? Perspektywa biznesu

Trzecia edycja Europejskiego Forum Nowych Idei pod koniec września w Sopocie

17.06.2013, Warszawa

Między 25 a 27 września br. w Sopocie odbędzie się Europejskie Forum Nowych Idei – międzynarodowy kongres środowisk biznesowych, organizowany przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot, instytucjami oraz partnerami biznesowymi. Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach, EFNI zgromadzi czołowych przedstawicieli świata biznesu, administracji państwowych, środowisk kulturalnych i naukowych z Polski i ze świata. W tym roku hasłem przewodnim Forum jest „Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? Perspektywa biznesu”. Patronat honorowy nad Forum objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Rady Europejskiej, a także Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Sesja-plenarna_-Europejskie-interesy-i-obowiazki-wobec-świata_2

Choć Europejskie Forum Nowych Idei organizowane jest dopiero od 2011 roku, jest już traktowane przez wielu liderów europejskiej opinii publicznej jako jedno z najciekawszych tego rodzaju wydarzeń w Europie. Pod koniec września br. do Sopotu przyjedzie ponad 1100 gości z Europy i z innych kontynentów.

„Przedłużające się kryzysy zadłużenia i zaufania, gospodarczy, społeczny i polityczny sprawiają, że Europa potrzebuje nowych scenariuszy swojej przyszłości. Dlatego też na tegorocznym EFNI chcemy szukać odpowiedzi na pytanie: Co dalej, Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent?” – zapowiada Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

Tegoroczne Forum jest bardziej ukierunkowane na problemy europejskiej gospodarki. Co dokładnie trzeba zrobić dla podniesienia jej konkurencyjności? Dlaczego Europa nie wygrywa światowych rankingów innowacyjności? Gdzie konkretnie przedsiębiorstwa napotykają największe regulacyjne bariery dla swojego rozwoju? – oto pytania, jakie organizatorzy postawią panelistom i uczestnikom.

„Pozycja Europy na międzynarodowej scenie powoli zaczyna się marginalizować. Tracimy nasz autorytet i podziw reszty świata, zrodzony z sukcesu bezprecedensowego eksperymentu polityczno-ekonomicznego, którym jest Unia Europejska. Jedyny sposób na odwrócenie tego trendu to „wymyślenie” Europy na nowo. Musimy zdecydować, jaką rolę chcemy pełnić w nowym globalnym porządku, zdefiniować nasze interesy i obowiązki, zrównoważyć aspiracje i możliwości działania. I temu właśnie służy Europejskie Forum Nowych Idei. Stanowi ono istotny wkład Lewiatana i naszych Partnerów w debatę o europejskiej przyszłości” – mówi Henryka Bochniarz.

Europejskie Forum Nowych Idei to także okazja do promocji Polski na arenie międzynarodowej, a dla polskich przedsiębiorców – miejsce budowania dialogu z międzynarodowym biznesem, intelektualistami oraz przywódcami politycznymi.

Program EFNI 2013

Główną oś programu EFNI 2013 stanowić będą trzy sesje plenarne: „Jak wyleczyć Stary Kontynent? Idee i wartości dla przezwyciężenia kryzysu”, „Gospodarcza architektura nowej Europy. Jak sprawić, by instytucje, zarządzanie i regulacje sprzyjały rozwojowi?” oraz „Nowe technologie a demokracja, społeczeństwo i rynek”. Każda z tych sesji wyznaczy następnie kierunek bardziej szczegółowych paneli dyskusyjnych.

Na mieszkańców Trójmiasta tradycyjnie czekają Zatoki Dialogu, podczas których będą mogli skonfrontować swoje poglądy z wybitnymi prelegentami Forum.

W tym roku w programie Forum pojawią się także nowe formy, a wśród nich Spory nocnych marków – późnowieczorne, nieformalne debaty z udziałem panelistów EFNI, premiery raportów przygotowanych specjalnie na Forum, promocje książek panelistów EFNI oraz tematyczne debaty śniadaniowe i obiadowe.

Wśród wydarzeń towarzyszących Europejskiemu Forum Nowych Idei planujemy również: Konkordię – jedną z największych w Polsce konferencji organizacji pozarządowych na temat ich współpracy z biznesem, posiedzenie Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz galę finałową konkursu Wizjonerzy 2013, podczas której zostaną przyznane nagrody menedżerom wyróżnionym za odważne decyzje biznesowe.

Wybitni paneliści

Jak co roku, wśród panelistów Europejskiego Forum Nowych Idei znajdzie się ponad 100 znakomitych postaci świata biznesu, polityki, nauki i kultury. Swój udział potwierdzili już m.in. Benjamin Barber – jeden z najwybitniejszych amerykańskich politologów, Prezydent Interdependence Movement, Joschka Fischer – niemiecki polityk wyróżniony w 2002 r. przez „Gazetę Wyborczą” tytułem Człowieka Roku, Sylvie Kauffmann – dyrektor wydawniczy jednego z najbardziej opiniotwórczych dzienników francuskich „Le Monde”, Ivan Krastev – bułgarski politolog, jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli politycznych, Henri Malosse – przewodniczący Grupy Pracodawców EKES, ciała doradczego Unii Europejskiej, Emma Marcegaglia – nowa prezydent BUSINESSEUROPE, największego europejskiego stowarzyszenia przedsiębiorców i pracodawców, Mario Monti – były premier, a także dożywotni senator Republiki Włoskiej, Tomáš Sedláček – były doradca ekonomiczny prezydenta Havla, Główny Ekonomista Československá Obchodní Banka, Guy Sorman – jeden z najbardziej wpływowych intelektualistów europejskich, publikujący między innymi na łamach „Le Figaro” i „Wall Street Journal” oraz José Ignacio Torreblanca – jeden z najciekawszych młodych analityków politycznych Europy.

Na liście panelistów i gości z Polski są m.in. Marek Belka, Edwin Bendyk, Jan Krzysztof Bielecki, Elżbieta Bieńkowska, Henryka Bochniarz, Zbigniew Bochniarz, Michał Boni, Juliusz Braun, Jerzy Buzek, Andrzej Godlewski, Danuta Hübner, Andrzej Klesyk, Lena Kolarska-Bobińska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jacek Krawczyk, Jacek Krawiec, Radosław Markowski, Jacek Męcina, Marcin Piasecki, Jacek Protasiewicz, Karolina Wigura i Maciej Witucki.

Europejskie Forum Nowych Idei to jedno z nielicznych miejsc w Europie, w którym w jednym czasie można spotkać tak znamienite grono ekspertów.

Rekomendacje EFNI

Jednym z założeń Europejskiego Forum Nowych Idei jest wypracowanie konkretnych rozwiązań dla problemów nękających Europę. Dlatego każde EFNI kończy się podpisaniem Deklaracji Sopockiej, której rozwinięcie stanowią Rekomendacje, przesyłane następnie do władz Unii Europejskiej oraz państw członkowskich, instytucji i mediów. Jakie wnioski znajdą się w Deklaracji złożonej 27 września 2013 roku? W jakim stopniu wpłyną one na kondycję i sytuację w Europie? Te pytania są jeszcze przed nami.

Partnerzy strategiczni EFNI 2013 o Forum

„Europa znalazła się dziś w punkcie zwrotnym swoich dziejów. Potrzebuje zastrzyku optymizmu, szybkiego i skutecznego działania, a przede wszystkim wiary w siłę integracji. Zwłaszcza teraz, gdy czeka ją zmiana. Warto jednak pamiętać, że działania wzmacniające jej pozycję zdeterminują rolę Europy na mapie świata na najbliższe dekady. Będą miały znaczenie nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Unia Europejska ma ogromny potencjał, ale żeby w pełni mogła z niego skorzystać konieczna jest większa jedność. Warto więc przypomnieć sobie siłę słów: solidarność, razem, wspólnie” – Maciej Witucki, Prezes Orange Polska

„Europa przegrywa w konfrontacji z dynamicznie rozwijającymi się krajami na świecie – traci miejsca pracy, nie wykorzystuje potencjału młodych ludzi, nie jest wystarczająco innowacyjna. Odzyskanie pozycji konkurencyjnej wymaga wielu zmian umożliwiających krajom UE pościg za USA i rozpędzonymi potęgami Chin, Indii czy Brazylii. Jaką rolę w tym procesie powinny odgrywać regulacje? Czy mają one szansę stać się paliwem innowacji, a nie hamulcem rozwoju? Czy w rozszerzonej Europie, w nowym otoczeniu gospodarczym, nie powinniśmy gruntownie przedefiniować filozofii ich tworzenia tak, by służyły przede wszystkim rozwojowi? Jak powinny być zarządzane instytucje unijne, by skutecznie zmniejszyć pogłębiającą się przepaść między obywatelami Unii a jej instytucjami? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy szukać podczas tegorocznego EFNI – spotkania wybitnych przedstawicieli nauki, polityki i biznesu z całego świata” – Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN

„Na EFNI co roku rozmawiamy o najważniejszych trendach i perspektywach dla świata biznesu i polityki. Na naszych oczach odbywa się rewolucja informacyjna, która zmienia relacje społeczne i polityczne. Widać coraz wyraźniej, że Internet i media społecznościowe mogą oddziaływać na rzeczywistość już w skali globalnej. Dlatego wspólnie ze znakomitymi gośćmi będziemy starali się znaleźć odpowiedź na pytania, jak Internet wpływa na demokrację oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego, a także co zmienia w relacjach pomiędzy firmą a konsumentem” – Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU

****

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki. Organizowane jest przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Tegoroczna, trzecia edycja EFNI odbędzie się w dniach 25-27.09.2013 r. w Sopocie. Hasło przewodnie Forum brzmi: „Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? Perspektywa biznesu.”

www.efni.pl

Patronat honorowy nad EFNI 2013 objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Rady Europejskiej oraz Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni:              Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Miasto Gdańsk

Partnerzy strategiczni:    Orange Polska, PKN ORLEN, Grupa PZU, Dziennik Gazeta Prawna, Telewizja Polska

Partner gali:                        Pekao SA

Partnerzy główni:               Bloomberg Businesseeek Polska,  Deloitte Polska, Grupa Energa, KPMG, Polpharma, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Provident Polska, Tesco Polska

Partnerzy wspierający:     Bank Pocztowy, Dell, Forbes, Gazeta Giełdy Parkiet, Havas Worldwide Warsaw, Intermarche, Newsweek, Grupa Kapitałowa PGE, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Radio PiN, Radio TOK FM, Wprost

Partnerzy merytoryczni: Bank Światowy, Kultura Liberalna, Libetré, ThinkTank, World Academy of Art & Science

Partner logistyczny:          BMW

Czytaj również
O autorze
*
RedakcjaLiberté!