Europejskie Forum Nowych Idei (Sopot,1-3 października 2014)

Drukuj

Fundacja Industrial wydawca Liberté! ma przyjemność zaprosić Państwa na wydarzenia organizowane przez instytucję podczas Europejskiego Forum Nowych Idei 2014.

2.10.2014; 8:00-9:30

Przyszłość europejskiego państwa dobrobytu

Panel dyskusyjny: Liberté!, European Liberal Forum, 4liberty.eu, Fundacji im. Friedricha Naumanna

Globalny kryzys ekonomiczny i finansowy w oczywisty sposób stawia pod znakiem zapytania przyszłość europejskiego państwa dobrobytu. Tymczasem europejski model państwa „Welfare State” jest uważany przez wielu za koronny skarb Unii Europejskiej i jest zaciekle broniony przez różne grupy interesu. Rosnący dług publiczny w wielu krajach wspólnoty oraz niepokojące trendy demograficzne sprawiają jednak, że niezbędne będą reformy i zmiany w zakresie polityki społecznej. Jak je przeprowadzić?

K-note speech: Leszek Balcerowicz, Forum Obywatelskiego Rozwoju

Andreas Bergström, członek zarządu Europejskiego Forum Liberalnego, dyrektor think tanku FORES (Szwecja)
Tanja Porcnik, dyrektor think tanku Svetilnik, (Słowenia)
Kalev Kallemets, poseł Parlamentu Estonii, (Estonia)
Juan Menéndez- Valdés, dyrektor Eurofund, (Hiszpania)
Prowadzenie – Maciej Kowalczyk, Liberté!
2.10.2014; 14:15-15:00

Jak budować europejską opinię publiczną i społeczeństwo europejskie?

Premiera rekomendacji Liberté!

Prezentacja: Błażej Lenkowski – Liberté!

Komentarze: Prof. Tadeusz Kowalski – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Marcin Celiński – Liberté!, Tomasz Kamiński – Liberté!

Rekomendacje: „Jak budować europejską opinię publiczną i społeczeństwo europejskie?” to próba sformułowania szeregu postulatów, których spełnienie może pomóc w budowie społeczeństwa europejskiego. Pierwsza część prezentacji stanowi, krótkie podsumowanie, przegląd konwencjonalnych działań i środków, często poruszanych w dyskursie europejskim, które można podejmować lub już są podejmowane w Europie w celu kształtowania społeczeństwa europejskiego. Druga część prezentacji stanowi próbę wskazania na możliwe skuteczne drogi przyspieszenia kształtowania tożsamości europejskiej oraz społeczeństwa europejskiego z podkreśleniem prawdopodobnych, różnorodnych i trudnych kosztów pobocznych oraz skutków tego procesu.

Mamy przyjemność ogłosić, że Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Liberté! wygłosi wykład zatytułowany: „Moja wizja Europy” podczas Gali Zamknięcia EFNI 2014, 3 października o godzinie 20.00.


 Fundacja Industrial publisher of Liberté! has the pleasure to announce events hosted by the think tank during European Forum of New ideas 2014 in Sopot, Poland.

October, 2, 2014, 8:00-9:30

The future of European welfare state

Discussion panel: Liberté!, European Liberal Forum, 4liberty.eu, Friedrich Naumann Foundation for Freedom

If the global financial and economic crisis brought a shift of paradigm in terms of sovereign debt and public expenditures, similar change of perspective is still awaiting the way of thinking of Europeans concerning the welfare state. Europe’s welfare system is often regarded as the jewel in the crown and any change to it is fiercely opposed by various interest groups. Yet, the ever growing pressure to trim vast public spending on social programmes and the changing demographic landscape in most European countries will inevitably lead to the need for comprehensive reforms.

Keynote speech: Leszek Balcerowicz, FOR, Polska

Andreas Bergström, ELF Board Member, Deputy Director of FORES, Sweden
Tanja Štumberger, Director of Svetilnik, Slovenia
Kalev Kallemets, Member of Parliament of Estonia
Juan Menéndez- Valdés, DG, Eurofund, Hiszpania
Moderator: Maciej Kowalczyk, Liberté!
October, 2, 2014, 14:15-15:00

How to foster the civic society and European public opinion?

A première of recommendations by Liberté!

Recommendations: “How to foster the civic society and European public opinion?” are an attempt to formulate a wide range of suggestions which may help in creation of European society. The first part of the presentation is an overview of conventional endeavours and means usually mentioned in European discourse, which are already being – or will soon be – implemented in order to create the European society. The latter part is an attempt to pinpoint the possible, effective ways of speeding up the process of fostering the European identity and European society, at the same time emphasizing the possible side-effects and costs of the process.

Presentation: Błażej Lenkowski – Liberté!

Commentary: Prof. Tadeusz Kowalski – The National Broadcasting Council, Marcin Celiński – Liberté!, Tomasz Kamiński – Liberté!

We are also honoured to announce that Leszek Jażdżewski, the Editor-in-Chief of the magazine, will deliver a speech entitled “My vision of Europe” during the EFNI Closing Gala on October, 3, 2014 at 20:00.

EFNI_logo_RGB2

Czytaj również
O autorze
*
RedakcjaLiberté!