Konferencja: WYKLUCZENIE W XXI WIEKU

Drukuj

28 maja 2012

Kolegium Rungego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 52.

10.00 – 12.00

Panel dyskusyjny:

Aspekty wykluczenia w XXI wieku – prof. Zbigniew Galor, dr Kazimiera Król, dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, prof. Władysława Łuczka-Bakuła, dr Anna Potok, Tomasz Sadowski – prowadzenie Sławomir Kalinowski.

12.00 – 12.30

przerwa kawowa

12.30 – 14.00

Dwugłos:

Wpływ starzenia się społeczeństwa na zjawisko wykluczenia społecznego – prof. Józef Orczyk, dr Maciej Duszczyk – prowadzenie Sławomir Kalinowski.

14.00 – 14.30

przerwa kawowa

14.30 – 15.15

Warsztaty:

Jak przeciwdziałać wykluczeniu w praktyce? – Barbara Sadowska – prowadzenie dr Magdalena Kozera

15.15 – 15.30

Podsumowanie warsztatów i konferencji

W imieniu organizatorów, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję: „Wykluczenie w XXI wieku”, która odbędzie się 28 maja 2012 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pomysł na zorganizowanie debaty na temat zapotrzebowania i kierunków rozwoju lokalnej polityki społecznej jest wspólną inicjatywą redakcji Liberté! – łódzkiego magazynu o tematyce społeczno-kulturalnej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Partnerem wydarzenia jest Instytut Obywatelski.

Wydarzenie jest elementem dwuletniego projektu realizowanego przez Liberté! przy wsparciu Fundacji Batorego z programu Demokracja w Działaniu. Celem projektu jest stworzenie liberalnej wizji polityki wyrównywania szans w Polsce, czyli zapewnienie możliwości rozwoju niezależnie od okoliczności niezależnych – pochodzenia, dochodu rodziców, miejsca urodzenia, rasy, płci etc. Polityka społeczna powinna mieć na celu realną zmianę sytuacji danej jednostki, a nie utrzymywanie stanu zależności od państwowej jałmużny, musi być właściwie ukierunkowana i najefektywniej wykorzystywać ograniczone środki. Musi być skuteczna, racjonalna ekonomicznie i eliminować działania pozorne. Chcemy również pracować nad zmianą języka, którym często opisuje się politykę społeczną w Polsce, gdzie rozwiązania faktycznie szkodliwe nazywa się społecznie użytecznymi, co blokuje wprowadzanie niezbędnych zmian.

              Błażej Lenkowski                                                                             dr Sławomir Kalinowski

Prezes Zarządu Fundacji Industrial                                       Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

              Magazyn Liberté!                                                                             Magazyn Liberté!

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności wysyłając email na adres: kalinowski@up.poznan.pl

Czytaj również
*
RafałSzkudlarek