Kułakowski – in memoriam

Drukuj

W sobotę 25 czerwca, w późnych godzinach wieczornych dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Jana Kułakowskiego. Odszedł od nas wybitny człowiek, jeden z głównych architektów wejścia Polski do Unii Europejskiej. Swoje życie poświęcił służbie publicznej, zawsze stawał po stronie słabszych i wykluczonych, negocjował m.in. z autorytarnymi rządami o uwolnienie represjonowanych za działalność związkową. Przez czternaście lat pełnił funkcję sekretarza generalnego Światowej Organizacji Pracy. Po upadku komunizmu w Polsce poświęcił się pracy na rzecz wprowadzenia naszego kraju do struktur unijnych. Najpierw jako nadzwyczajny ambasador i szef misji RP w Brukseli, a następnie jako minister i pełnomocnik ds. negocjacji Polski z Unią Europejską w rządzie Jerzego Buzka. W opinii wielu obserwatorów sceny politycznej, to właśnie Jan Kułakowski, „przecierał” Polsce drogę do UE. Niewątpliwie udało się to dzięki Jego kunsztowi dyplomacji, mądrości i doświadczeniu w sprawach międzynarodowych, a także pozycji, którą zdobył, dzięki swojemu zaangażowaniu i pracy w czasie pobytu na emigracji. Jako negocjator Polski do Unii Europejskiej, stał się dla wielu nie tylko nauczycielem i przewodnikiem, ale również wzorem do naśladowania. Za swoją działalność został odznaczony m.in. w 1995 roku Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzonej Polski oraz w 2002 roku Orderem Orła Białego. Był także Wielkim Oficerem Orderu Leopolda II, członkiem Królewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Belgii. 19 stycznia 2007 odebrał z rąk J.E. Ambasadora Francji w Polsce Pierre’a Ménat Order Kawalera Legii Honorowej oraz Narodowy Order Wielkiego Oficera Zasługi za wkład w rozwój stosunków polsko – francuskich oraz dorobek na rzecz integracji Unii Europejskiej.

13 czerwca 2004 roku Wielkopolanie dali wyraz uznania i poparcia dla działań Jana Kułakowskiego, wybierając Go na Posła do Parlamentu Europejskiego. Podczas pierwszych wyborów do PE w Polsce, Jan Kułakowski uzyskał największą liczbę głosów w Wielkopolsce. Promocja Traktatu Konstytucyjnego dla Europy oraz wzmocnienie pozycji Wielkopolski i Polski w Unii Europejskiej oraz otwarcie zachodnich rynków pracy dla pracowników z nowych krajów członkowskich, stało się głównymi priorytetami dla Jana Kułakowskiego. W Parlamencie Europejskim był m.in. członkiem Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych oraz członkiem Delegacji do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej. Ponadto pełnił funkcję zastępcy w Komisji Rozwoju oraz w Delegacji do kontaktów z państwami Azji Południowej.

Jako poseł aktywnie działał na terenie Wielkopolski, ale także w Łodzi. Wspierał wszelkie inicjatywy, które miały na celu promowanie idei Unii Europejskiej wśród młodzieży. Od konferencji, seminariów i warsztatów, poprzez prawybory i konkursy dla młodych ludzi. Wspierał działania naszego środowiska – Młodego Centrum, którego prawnym spadkobiercą jest Projekt:Polska. Dzięki Jego pomocy i zaangażowaniu mogły zostać przeprowadzone dwa duże projekty: Ambasadorzy Konstytucji oraz Eurostudenci.pl. Był zawsze otwarty na sprawy młodych ludzi, rozumiał ich punkt widzenia, ale również dawał cenne wskazówki i rady.

Był niewątpliwie przyjacielem młodzieży. Potrafił z nami rozmawiać i nas wysłuchać, nie budował dystansu, był naszym mentorem i nauczycielem. Posiadał również tę niebywałą zdolność do wzbudzania w młodych ludziach chęci działania i angażowania się w sprawy publiczne. Przybliżał nam ideę Unii Europejskiej, w którą wierzył i do której pomógł nam wejść. Pozostawił nam ogromny dorobek, wyznaczył ścieżki, którymi, my Jego uczniowie, powinniśmy podążać. W tak smutnym dniu, pamiętamy o Janie Kułakowskim, o Jego osiągnięciach i nauce. Dziękujemy za to, co uczynił dla Europy i Europejczyków, i za to, że dziś możemy być częścią tego marzenia, jakim była Unia Europejska.

Czytaj również
O autorze
*
DariaHejwosz-Gromkowska
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.