Młodzieżówka PO oburzona poparciem lubelskich polityków PO dla marszu życia

Drukuj

Sz. P. Jolanta Szołno-Koguc, Wojewoda Lubelski 

Sz. P. Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego

Sz. P. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” ze zdumieniem i rozczarowaniem przyjęło informację o poparciu przez Wojewodę Lubelskiego Panią Jolantę Szołno-Koguc, Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana oraz Prezydenta Lublina Pana Krzysztofa Żuka tzw. „Marszu Życia”, który odbędzie się 26 maja br. w Lublinie.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150842363611293&set=a.472313851292.284507.200091816292&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150842363611293&set=a.472313851292.284507.200091816292&type=1&theater

Niepokój budzi fakt popierania przez organizatorów całkowitego zakazu przeprowadzania zabiegów in vitro oraz zaostrzenia przepisów dotyczących aborcji. W trakcie wydarzenia planowana jest zbiórka podpisów pod Europejską Inicjatywą Ustawodawczą „Jeden z nas” wspierającą powyższe postulaty.

Uważamy, że w interesie polskiej rodziny jest zarówno możliwość przeprowadzania zabiegów in vitro, jak i ich refundacja przez państwo, szczególnie dla rodzin. Popieramy również wypracowany kilkanaście lat temu kompromis
w sprawie aborcji, a wszelkie próby jego rewizji traktujemy jako niepotrzebne wywoływanie konfliktów o charakterze ideologicznym. Dziś rolą samorządu jest stwarzanie jak najlepszych warunków do życia mieszkańców, racjonalne zarządzanie budżetem miejskim oraz przygotowywanie programów inwestycyjnych w związku z nową perspektywą finansową UE.

W sposób szczególny jesteśmy zasmuceni faktem, że w „Marszu Życia” Pani Wojewoda Jolanta Szołno-Koguc, Pan Marszałek Krzysztof Hetman oraz Pan Prezydent Krzysztof Żuk zamierzają maszerować ramię w ramię z działaczami Obozu Narodowo-Radykalnego – a tym samym swoim autorytetem firmują ich ekstremistyczne postulaty. Czasami ważne jest nie tylko to co chce się powiedzieć, ale też w jakim towarzystwie.Apelujemy do Wojewody Lubelskiego Pani Jolanty Szołno-Koguc, Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana oraz Prezydenta Lublina Pana Krzysztofa Żuka o wycofanie poparcia dla tego typu inicjatyw oraz zaprzestanie ich finansowania – zwłaszcza kosztem wydatków na rozwój kultury, jak miało to miejsce tym razem.

Bartosz Domaszewicz, Przewodniczący Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”

Jan Srebrny, Przewodniczący Regionu Lubelskiego, Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”

Czytaj również
O autorze
*
RedakcjaLiberté!