Nowość w Bibliotece Liberté!: „Znaczenie wojny” Magdaleny M. Baran

Drukuj

Przed Państwem kompleksowe ujęcie wojny jako fenomenu społecznego, kulturowego, a nie tylko politycznego czy wręcz militarnego.

Książka, którą wydaliśmy dla Państwo w serii Biblioteka Liberté!, „stara się opowiedzieć o zjawisku wojny, a także poszukuje możliwości jej zrozumienia w świecie współczesnym. Nie daje jednak ani wyczerpujących, ani gotowych odpowiedzi, które moglibyśmy przyłożyć do każdej wojny. Nie to zresztą ma na celu. Proponuje raczej pewien sposób widzenia, porządkowania wojennego chaosu, a także stanowi wstęp do dalszych, pogłębionych i bardziej sproblematyzowanych analiz” – pisze Autorka.

Odnosi się przy tym do „bogactwa materiału, którego dostarczyło ubiegłe, ale i obecne stulecie, a który dla współczesnych myślicieli czyni wojnę tematem istotnym i wartym analizowania również z punktu widzenia filozofii i etyki, szczególnie tej współczesnej.”

Mimo, że w publikacji Magdalena M. Baran dotyka najczarniejszych, poruszających do głębi momentów w historii ludzkiej cywilizacji, „ta ważna i zasługująca ze wszech miar na wydanie książka daje też koniec końców nadzieję, pewną nadzieję” – pisze w recenzji dr hab. Zbigniew Mikołejko, prof. IFiS PAN.

Więc naprzód! Gdzie nas wojna
wzywa wściekła, razem do nieba,
lub razem do piekła.

- cytując wraz z Autorką Williama Shakespeare’a, w imieniu zespołu redakcyjnego zapraszamy do zakupu! Przejdź do sklepu

Czytaj również
O autorze
*
RedakcjaLiberté!