O Liberté!

Misją Liberté! jest działalność na rzecz społeczeństwa otwartego, racjonalizmu w polityce ekonomicznej i kultury liberalnej oraz organizowanie ruchu społecznego wokół tych idei. Inicjujemy również szereg projektów eksperckich i debat publicznych dotyczących obszaru naszych zainteresowań.

Czasopismo istnieje od 2008 roku. Jesteśmy kwartalnikiem w druku, prowadzimy też stale aktualizowany portal opinii.

Podstawowym credo Liberté! (co nie znaczy, że poniższa lista wyczerpuje nasze zainteresowania, poglądy i zakres podejmowanych tematów) jest:

  • krytyczna refleksja nad rzeczywistością, sceptycyzm wobec wszelkich ideologii, dystans i ironia, także do samych siebie;
  • wolność jako nadrzędna zasada polityki, wolność jednostki wobec drugiego człowieka, wobec społeczeństwa i wobec państwa;
  • antypopulizm, rozumiany jako merytoryczne, pozbawione demagogii podejście do spraw publicznych;
  • kapitalizm, będący najskuteczniejszym sposobem pomnażania bogactwa, alokacji zasobów i dostarczania bodźców do działania; nie czynimy z niego jednak religii i tam gdzie dostrzeżemy jego niedomagania – będziemy o nich mówić otwarcie;
  • odwaga głoszenia idei niepopularnych, które uważamy za słuszne – wolimy przekonywać do własnych poglądów (i dawać się przekonać, o ile argumenty będą dobre), niż kierować się słupkami poparcia czy oglądalności;
  • elitarność, rozumiana jako niechęć to schlebiania gustom większości; stawianie pytań o zadania współczesnych elit intelektualnych i politycznych;
  • europejski i globalny punkt widzenia na sprawy Polski, wyjście z zaścianka, w którym tkwi nasza polityka i w dużym stopniu niestety opinia publiczna;
  • debata o najważniejszych wyzwaniach i problemach współczesnej cywilizacji;
  • otwartość na rozmówcę, walka na argumenty, a nie ad personam.

Redaktor naczelny: Leszek Jażdżewski
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Celiński

Wydawcą Liberté! jest Fundacja Industrial. Think tank, który prowadzi również takie projekty jak: 4liberty.eu, 6. Dzielnicy i Igrzyska Wolności.

Fundacja Industrial (ul. Piotrkowska 102, II piętro, 90-004 Łódź)
Błażej Lenkowski – prezes, Leszek Jażdżewski – wiceprezes, Kamil Janiszewski – sekretarz, Filip Miłoszewski, Rafał Szkudlarek