Odpowiedź Marszałka Województwa Łódzkiego na list otwarty „LIBERTÉ!”

Drukuj

Szanowni Państwo

Żałuję, że dopiero Państwa list otwarty zwrócił moją uwagę na organizowane przez stowarzyszenie „Swoboda” [w rzeczywistości Instytut Swobody - red.] w Łodzi wydarzenie „Solidarni z Białorusią”. Do urzędu wpłynęła prośba o wsparcie tej imprezy. Pismo informowało o serii spotkań popularyzujących kulturę i różnorodne problemy społeczeństwa białoruskiego. W swej treści nie przywoływało kontekstów opozycyjnych i politycznych przeciwstawiania władzy i społeczeństwa białoruskiego. Pracownik odpowiadając na nie popełnił błąd. Źle sformułował zdanie o działaniach województwa wobec Białorusi i za to przepraszam.

Samorząd województwa w kontaktach ze stroną białoruską koncentruje się w obszarach: gospodarki, kultury, edukacji, społeczeństwa obywatelskiego, samorządności, wzrostu jakości życia związanego z obecnością Polski w UE. Te zagadnienia prezentujemy podczas wizyt naszych delegacji w tym przedsiębiorców na Białorusi, jak i goszcząc u nas zespoły, artystów, studentów zza wschodniej granicy. Mamy bowiem nadzieję, że bezpośrednie kontakty między mieszkańcami, a nie urzędami, mogą w wyraźny sposób przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach oraz poznawaniu swoich potrzeb i opinii.

W oczywisty sposób unikamy kontaktów z instytucjami mogącymi kojarzyć się z autorytaryzmem i brakiem praworządności.

Wsparcie dla starań pokazujących życie społeczeństwa białoruskiego, kulturę, poziom rozwoju gospodarczego, problemy demokracji i praworządności traktujemy jako oczywiste i mam nadzieję, że niefortunne zdanie, które pojawiło się w piśmie nie zmieni spojrzenia na te działania.

Przykro nam, ale pomoc finansowa dla spotkań, które odbędą się w Łodzi w dniach 3 – 6 kwietnia 2014 roku niestety nie jest możliwa. Służymy natomiast materiałami o regionie, kontaktami z firmami, ludźmi kultury i nauki. Chętnie rozważymy publikowanie materiałów po konferencji przybliżających mieszkańcom regionu Białoruś. Liczę również na zaproszenie do udziału w planowanych prezentacjach.

Witold Stępień

POL_województwo_łódzkie_COA.svg

Czytaj również
*
Gość