PD szuka partnerów na lewicy

Drukuj

Dziesiątego stycznia, odbył się kongres Partii Demokratycznej, na którym stanowisko przewodniczącej zdobyła mało rozpoznawalna na zewnątrz krakowska radna, dotychczasowa wiceprzewodnicząca partii Brygida Kuźniak. Pokonała drugiego wiceprzewodniczącego, legendę „Solidarności” Bogdana Lisa.

Najbardziej zaskakujące w werdykcie PD jest to, że będąc partią bardzo słabą, potrzebującą chociaż silnego nazwiska lidera, wybrała osobę niemal anonimową w polskiej polityce. Jeśli nikt nie zna szyldu, niech zna choć lidera, który szyld może stopniowo popularyzować. Nieznany polityk musi zacząć od popularyzacji swojej osoby. Kosztuje to dużo więcej pieniędzy i czasu. PD nie ma ani tego, ani tamtego.

Liberalizm vs. socjalizm 0:1

PD ciągle płaci za błędne decyzje, podejmowane od 2005 roku. Płaci cenę przekształcenia Unii Wolności w Partię Demokratyczną. Została wówczas zasypana dużą liczbą nowych członków, którzy zmienili oblicze bazy partii. W 2006 roku dodatkowo odeszła grupa otwarcie liberalnych działaczy dawnej UW, którzy nie mogli zaakceptować udziału w koalicji LiD. Te dwa procesy zdecydowały o silniejszym niżby się wydawało przesunięciu PD w lewo pod względem światopoglądowym. Rezultatem tego jest wybór Kuźniak na szefową partii.

Najgorsze w wyborze Kuźniak na szefową partii jest to, że jej pomysł na strategię polityczną to po prostu jak najściślejsza koalicja z socjalistyczną lewicą. Nie mogło mi się podobać to, że nie wymieniła na sali obrad kongresu ani raz z nazwy żadnej partii, z którą chciałaby wchodzić w koalicje. Jednak gdy już wygrała, na konferencji prasowej, pamięć się odblokowała i padła nazwa SdPl, padła nazwa Zielonych, padły nawet określone nazwiska, w tym Cimoszewicza i Olejniczaka. W rozmowie w Superstacji zostało to doprecyzowane: demokratyczne centrum i demokratyczna lewica, oto partnerzy Brygidy Kuźniak.

Porażka LiDu, porażka Onyszkiewicza

Niemal wszyscy delegaci poparli na kongresie przyjęcie absolutorium dla ustępującego zarządu Janusza Onyszkiewicza. Poprawa sytuacji materialnej PD to rzeczywiście sukces ostatnich dwóch i pół roku rządów Onyszkiewicza. Ale czy polityczne wyniki prac zarządu nie powinny być również brane pod uwagę przy głosowaniu absolutorium? Najwyraźniej nie, albo całkowita porażka koncepcji LiD, która zdominowała epokę Onyszkiewicza w PD, nie zrobiła na Demokratach większego wrażenia.

Ten dawniej dosyć konserwatywny polityk, gdy wszedł już do LiD-owskiej rzeki, nie potrafił oswobodzić się z paradygmatu politycznego myślenia, nakazującego mu chyba szukanie politycznych sojuszników na lewo od PD za wszelką cenę. Pod koniec kadencji zaangażował się w budowę „nowego ruchu centrolewicowego” z Dariuszem Rosatim i Markiem Borowskim, który przez większość mediów traktowany jest jak zalążek nowej partii. Szef PD zaczął, na krótko przed odejściem, promować potencjalnie konkurencyjną inicjatywę polityczną.

Bardzo szanuję Janusza Onyszkiewicza za jego drogę życiową, działalność polityczną po 1989 roku i kompetencje, ale należy powiedzieć sobie otwarcie, że jego czas na szczytach PD był najsłabszym w jego politycznej karierze. Rola Onyszkiewicza bardziej przypominała rolę moderatora dyskusji na radach krajowych niż rolę inspirującego lidera dynamicznego środowiska politycznego.

Współczesny marketing kontra etos

Legendy „Solidarności”, kompetentni ludzie, niemal mężowie stanu z UW/PD. Najpierw przegrali boje na scenie politycznej z Tuskiem i jego ludźmi, ponieważ Tusk i Schetyna mniej myśleli o zasadach savoir vivre, szczerości w politycznych wystąpieniach, o zachowywaniu pozy dystyngowanej powagi i wielkiej odpowiedzialności graniczącej z bólem istnienia, a więcej o skuteczności politycznego marketingu. 8 lat później ta sama sytuacja powtórzyła się na dużo mniejszą skalę, w ramach ich własnej partii. Jak Tusk, Brygida Kuźniak i jej ludzie podeszli do wyborów wewnętrznych w PD bardzo profesjonalnie i okazali się skuteczniejsi.

Dziś to bardziej się liczy nawet wewnątrz Partii Demokratycznej i to najbardziej pokazuje jak ta partia się zmieniła od czasów udeckiego etosu. Młodzi pedecy nie są już w partii po to, aby postać obok Frasyniuka czy Onyszkiewicza i posłuchać ich anegdot z „czasu walki o wolność i demokrację”. Oni są w PD po to tylko, aby np. za 10 lat zrobić karierę polityczną. I wierzą, że droga od słabiutkiej PD do urzędów i sukcesów wyborczych wiedzie przez koalicje z lewicą. Pal licho ideały, mniejsza o światopogląd.

Pojechałem na kongres jako gorący zwolennik propozycji Jana Lityńskiego, aby wrócić do nazwy Unia Wolności. Wróciłem jako jej zdecydowany przeciwnik. Nie dlatego, że Brygida Kuźniak wygrała. Ona była w UW „od ROAD-u” i wyrosła z tego etosu. Ale dla większości członków PD, których widziałem na kongresie, etos ten jest mitem minionej epoki. Przemianowanie dzisiejszej PD na Unię Wolności byłoby karygodnym pokalaniem pamięci o tych wspaniałych latach 1989-2004. PD to jest dziś normalna partia. Kumoterska, oportunistyczna, ale nadal z programem najbliższym liberalnemu centrum.

Czytaj również
 • http://liberte.pl Juliusz Sumorok

  Komentarza do artykułu z blogu Piotra Beniuszysa
  Komentarza do artykułu z blogu Piotra Beniuszysa

  Pan Piotr Beniuszys pisze o savir vivre, o wielkich postaciach, mężach stanu, uważa, że te osoby są kompetentne. Sugeruje też w sposób zresztą bardzo kulturalny, że ekipa Pani Kuźniak to sprawni manipulatorzy. Jego prawo tak widzieć sytuację w PD i na kongresie. Też tam byłem, nie mogę powiedzieć, że wino piłem, nawet na obiad się nie załapałem, bo takiego bałaganu organizacyjnego jeszcze w życiu nie widziałem, ale pewnie kompetentni mężowie stanu nie zajmuje się takimi drobiazgami jak organizowanie kongresów.
  Ale zacznę po kolei. Pan Beniuszys twierdzi, że przekształcenie UW w PD było porażką. Po pierwsze chciałbym przypomnieć, że to przekształcenie było wynikiem całego ciągu kompetentnych działań, kompetentnych ludzi. Te działania doprowadziły do zmarginalizowania UW do stanu prawie nieistnienia. Powstanie PD było tego konsekwencją, a że głupio i źle pomyślane? A do kogo Pan Beniuszys ma pretensje?, to już wtedy w UW były komuchy? Realizacja pomysłu PD jako żywo przypominała przeprowadzanie ostatniego kongresu – festiwal niekompetencji i przykład budowania orkiestry złożonej z samych solistów, myślących tylko o sobie.
  Pan Beniuszys pisze dalej, że nastąpiło przesunięcie PD w lewo pod względem światopoglądowym. Nie bardzo rozumiem to stwierdzenie. Czyli jeśli liberalizm dotyczy sfery gospodarki to wszystko jest ok., jeśli zaś w sferze światopoglądowej odchodzimy od liberalnych poglądów kościoła katolickiego to jest to lewactwo???
  W takim razie słusznie Pan Ryszard Bill z charakterystyczną dla tego środowiska liberalną tolerancją nazwał mnie na kongresie komuchem.
  Pan Beniuszys zaszokowany jest przyjęciem absolutorium dla zarządu Janusza Onyszkiewicza. Tutaj absolutnie się z nim zgadzam, tylko dlaczego nie poparł mnie kiedy chciałem aby Pan Lityński pochwalił się dokonaniami swojej Rady Politycznej, która przecież powinna była cały czas czuwać nad kierunkiem działań partii. Czy mogę podejrzewać, że ze względu na poparcie jaki Pan Lityński udzielił Bogdanowi Lisowi? Co do oceny epoki Onyszkiewicza zgadzam się całkowicie, tylko czy zarząd i rada zdominowane były przez komuchów?, kto bronił frakcji liberalnej ciężko pracować nad swoimi stanowiskami, organizować spotkania, konferencje, przedkładać propozycje uchwał i stanowisk partii?
  Jakoś tej ciężkiej pracy organicznej nie zauważałem, były raczej tylko ulubione zakulisowe gierki personalne.
  Niestety Pan Beniuszys jest stronniczy i nie potrafi spojrzeć obiektywnie na to co działo się na kongresie. Zarzuca Pani Kuźniak populizm i cynizm, brak charyzmy, by kilka zdań dalej napisać jawną nieprawdę o wystąpieniu prof. Filara. Było ono stronnicze i niegodne profesora prawa konstytucyjnego. Wstawka o ” karze śmierci” była cynicznym atakiem na kontrkandydatkę jego ulubieńca. Myślę, że prof. Filar zadaje sobie sprawę, ze swoim wystąpieniem pogrzebał szanse Lisa, tak to jest gdy autorytet sięga bruku, cel nie uświęca środków. Zresztą zamieszanie wokół głosowania też jest bardzo znaczące, ale spuśćmy na to zasłonę milczenia.
  Pan Beniuszys zdaje się traktować Bogdana Lisa jako solidarnościową maskotkę, gdyż chyba tak trzeba rozumieć jego enuncjacje, ze to Lis będzie zapraszany na rocznicowe obchody, będzie zapraszany, tylko co i jak na nich potrafi powiedzieć???
  Pan Beniuszys wystawia w gruncie rzeczy Pani Kuźniak laurkę, ponieważ te wszystkie cechy których on pisze świadczą o tym, że przy całej swej kobiecości Pani Brygida Kuźniak jest politykiem całą gębą.
  Autor przeciwstawia współczesny marketing etosowi, to twierdzenie jest symptomatyczne, Pan Beniuszys nie rozumie współczesnej sceny politycznej za której to kształt dużą cześć odpowiedzialności ponosi środowisko UW, choćby poprzez zaniechania i błędy.
  Sam etos dla społeczeństwa naszego kraju ad 2009 nic lub prawie nic nie znaczy, etos odmieniany przez wszystkie przypadki, bez konkretów zdewaluował się do zera
  Dalej Pan Beniuszys pisze zdanie kuriozalne
  „Młodzi pedecy nie są już w partii po to, aby postać obok Frasyniuka czy Onyszkiewicza i posłuchać ich anegdot z „czasu walki o wolność i demokrację”. Tacy jak ja, którzy byli w ich wieku 7-8 lat temu nadal to lubią, ale nie jesteśmy już partyjną młodzieżą.”
  Jeśli Pan Beniuszys chce pogadać o kombatanctwie i starych dziejach niech założy stowarzyszenie ” Pro mememoria”, ale opieranie spójności partii na kombatanctwie, no dla mnie to karkołomne.
  W tym kontekście pisanie o mężach stanu, kompetentnych ludziach jest trochę uprawianiem propagandy sukcesu.
  Zarzuty wobec nowej przewodniczącej koncentrują się w zasadzie wokół tego, że rozumie ona czym jest nowoczesna partia polityczna i chce taką budować. Można zżymać się na społeczeństwo, na scena polityczną, ze jest taka a nie inna. Ale trzeba było za czasów UW nie zachwycać się kombatanctwem, tylko wspólnie z ówczesnym kierownictwem partii ( min. prof. Balcerowiczem) tę scenę mądrze budować.
  Teraz Pan Beniuszys kreuje się na tego, który wie czym jest liberalizm, stawia się w roli jego strażnika i interpretatora. Wielokrotnie chwali się, ze pisze doktorat na te tematy. W takim razie wzywałbym do większej pokory, w swojej dysertacji będzie Pan musiał zamieścić dyskusje rozumienia pojęcia liberalizm a nie jest to pojęcie jednoznaczne. Może Pan jedną z interpretacji tego pojęcia wybrać ale taki wybór należy uzasadnić. O ile w polityce może Pan powiedzieć, że po prostu Pana rozumienie liberalizmu Panu się podoba o tyle w pracy naukowej to cokolwiek za mało.

  Juliusz Sumorok

O autorze
*
PiotrBeniuszys
Politolog i socjolog, mieszka w Gdańsku. Członek zespołu redakcyjnego i autor licznych publikacji w „Liberté!".
@ piotr_beniuszys