Apel do Senatorów RP w sprawie 16 milionów na Świątynię Opatrzności Bożej

Apelujemy do Pań i Panów senatorów – naprawcie błąd Sejmu i przywróćcie środki polskiej kulturze, sprawy kultu pozostawiając decyzjom finansowym jego wyznawców.

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie,

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim czytaniu ustawy budżetowej na rok 2015 przyjął poprawkę, którą przenosi kwotę 16 mln zł wydatków majątkowych na pozostałe działania w zakresie kultury (rozdz. 92105) do rezerwy celowej w części 83 jako „Środki na realizację zadań w zakresie kultury, w tym na Muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej”.

Rolą Senatu w procesie legislacyjnym jest jego kontrola nad stanowieniem prawa na ostatnim etapie – po ustaleniu kształtu sejmowych kompromisów.  Senat jest tym miejscem, gdzie można naprawić błędy izby niższej.

Za taki błąd uznajemy opisaną na wstępie poprawkę. Dotowanie związków wyznaniowych z państwowych funduszy jest sprzeczne z polskim prawem.  Jest publiczną tajemnicą, że kolejne dotacje Ministerstwa Kultury i samorządów, pod pozorem finansowania powstających w ŚOB muzeów, są faktycznym wsparciem budowy miejsca kultu. Przyłączenie się do tego procederu ustawodawcy jest działaniem niemoralnym i bezprawnym. Każe wątpić czy decyzje parlamentarzystów są podejmowane w interesie ogółu obywateli czy pod dyktando najbardziej wpływowych grup.

Apelujemy do Pań i Panów senatorów – naprawcie błąd Sejmu i przywróćcie środki polskiej kulturze, sprawy kultu pozostawiając decyzjom finansowym jego wyznawców.

Nie lękajcie się hierarchów kościelnych i partyjnych notabli, zawierających swoje układy i układziki. To nie oni, ale ogół obywateli jest suwerenem. To obywatele wybierają Was na swoich reprezentantów, byście strzegli zbiorowego interesu a nie interesów poszczególnych grup. Stańcie w obronie prawa, uczciwości i zasad – tych, które obowiązywać powinny nas wszystkich, katolików, innowierców, niewierzących. Nas wszystkich – obywateli Rzeczypospolitej, równych wobec prawa i siebie nawzajem, połączonych wspólnymi sprawami publicznymi, a posiadającymi prywatnie odrębne systemy wartości.

Apelujemy do Was – zapomnijcie na chwilę o bieżących rozgrywkach politycznych, jesteście Senatem, kto jeśli nie Wy może strzec praw i interesów Rzeczpospolitej i wszystkich jej obywateli? Naprawcie błąd Sejmu w ustawie budżetowej na rok 2015.

Redakcja Liberte!

Apel w sprawie 16 milionów na Świątynię Opatrzności Bożej

Petycja jest zamknięta.

Data końcowa: Jan 08, 2015

Zebrane podpisy: 8076

8,076 signatures
Najnowsze podpisy
8,076Dominik Kasprzaksty 08, 2015
8,075Zbigniew Surdejsty 08, 2015
8,074Aleksander Dębowskisty 08, 2015
8,073Michał Zielińskisty 08, 2015
8,072Milena Cylińskasty 08, 2015
8,071Iwona Leniksty 08, 2015
8,070Jerzy Habdassty 08, 2015
8,069ELZBIETA DMUCHOWSKAsty 08, 2015
8,068Szymon Misiaksty 08, 2015
8,067leszek penkossty 08, 2015
8,066Dawid Włodarzsty 08, 2015
8,065Volga Yerafeyenkasty 08, 2015
8,064Andrzej Michałowskisty 08, 2015
8,063lila Koniksty 08, 2015
8,062Ewelina Piechsty 08, 2015
8,061Bernard Dąbrowiczsty 08, 2015
8,060Zofia Banaszkiewiczsty 08, 2015
8,059Marek Strójwąssty 08, 2015
8,058adrianna bogackasty 08, 2015
8,057Piotr Sejsty 08, 2015