Profil czasopisma „Władza sądzenia”

Drukuj

Przedstawiamy Państwu nowe łódzkie socjologiczne „Władza sądzenia” i zapraszamy do lektury

Czasopismo „Władza sądzenia” inicjujemy w związku z przekonaniem o konieczności regularnej i sukcesywnej wymiany refleksji z zakresu polityki i moralności. Uściślając intencje redakcji, interesuje nas socjologiczny namysł nad zjawiskiem polityczności, zarówno w wymiarze empirycznym, jak i teoretycznym. Profil wydawnictwa implikuje zobowiązujący tytuł, chcielibyśmy publikować analizy, opracowania, raporty, eseje monitorujące, demistyfikujące i dekonstruujące mechanizmy wyłaniania się oraz reprodukowania władzy. Kantowska tradycja definiowania władzy sądzenia jako władzy autonomicznej, a priori prawodawczej, towarzyszącej wszystkim rodzajom poznania wydała się nam najbardziej odpowiednia dla określenia idei wyjściowej funkcjonowania czasopisma. Jesteśmy przekonani, że władza, gdziekolwiek konstytuowana i jakkolwiek definiowana, zasadniczo petryfikuje organizację życia społecznego, socjologii zaś nie daje się uprawiać bez maksymalnie szerokiego ujęcia zjawiska władzy.

nowy-numerIntencją redakcji czasopisma „Władza sądzenia” jest poszerzanie pola analiz empirycznych o charakterze jakościowym oraz ilościowym, odnoszących się do zjawiska polityczności. Jednocześnie oczekujemy na opracowania teoretyczne, w których przedstawiano by aparat pojęciowy pozwalający rozumieć zmiany zachodzące w domenie tego, co polityczne. Przekonani o konieczności interdyscyplinarnej pracy nad zjawiskiem władzy, zapraszamy do publikowania przedstawicieli dyscyplin takich jak: socjologia, psychologia, socjobiologia, antropologia, etnografia, nauki o zarządzaniu, psychosocjologia, demografia, filozofia i inne. W związku z podstawowym przyczynkiem powstania tego czasopisma redakcja zaznacza, że dąży do rozwoju subdyscypliny socjologii polityki. Dlatego też w pierwszej kolejności publikować będziemy artykuły zakorzenione w dotychczasowej tradycji socjologicznej bądź też takie, których autorzy będą z nią polemizować, kwestionować jej użyteczność czy wskazywać konieczność pracy nad nowymi narzędziami badawczymi przy podejmowaniu prób rozumienia praktyk uwewnętrzniania, naturalizacji i uniwersalizacji rządzenia i zarządzania. Innymi słowy, oczekujemy artykułów, w których polityczność ujawnia się zarówno w sferze publicznej, jak i przecina prywatną, rozprasza się w formuły subpolityczne, ale i pozostaje przy formach tradycyjnych, dotyczy jednostek i wspólnot, wpływa na ciało i zawiaduje sentymentami publicznymi.

Chcemy, aby „Władza sądzenia” stała się miejscem otwartej i krytycznej wymiany zdań. Popularyzacja socjologii polityki jako dyscypliny naukowej, refleksji i badań prowadzonych na tym polu jest dla nas, jako redakcji, niezwykle ważna. Dlatego przyjęliśmy, że czasopismo ukazywać się będzie jedynie w wersji elektronicznej, w formule open access. Będzie ono bezpłatne i dostępne w całości w postaci plików PDF, EPUB, MOBI. Redakcja stawia sobie za cel wydawanie dwóch numerów rocznie. Właśnie pojawił się pierwszy numer, który znaleźć można na stronie www.wladzasadzenia.pl. Zapraszamy jednocześnie na strony www.facebook.com/kspim oraz www.facebook.com/wladzasadzenia, poprzez które możecie Państwo nawiązać z nami kontakt. Życzymy miłej lektury.

Redakcja

Czytaj również
O autorze
*
RedakcjaLiberté!