Rada patronacka

Henryka Bochniarz
Doktor nauk ekonomicznych, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, wiceprezes Boeing International. Jest współfundatorką nagrody literackiej „NIKE”. Kandydatka na urząd Prezydenta RP; laureatka Nagrody Kisiela.
Witold Gadomski
Publicysta ekonomiczny „Gazety Wyborczej”. Współzałożyciel i były poseł KLD (1991-1993), od dawna bezpartyjny. Z wykształcenia ekonomista i statystyk – absolwent UW. W stanie wojennym założył miesięcznik „Niepodległość”, promujący idee liberalne. Autor biografii Leszka Balcerowicza; Laureat Nagrody Kisiela.
Szymon Gutkowski
Prezes zarządu Fundacji Projekt: Polska. Współwłaściciel i dyrektor generalny DDB Warszawa.
Jan Hartman
Profesor filozofii i publicysta. Kieruje zakładem Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ, redaguje czasopismo filozoficzne UJ “Principia”. Autor dziewięciu książek (m.in. „Heurystyka filozoficzna”, „Techniki metafilozofii”, „Wstęp do filozofii”) i wielu artykułów oraz esejów i tekstów publicystycznych (drukowanych m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku” i „Przeglądzie politycznym”). Zob. www.iphils.uj.edu.pl/~j.hartman
Ireneusz Krzemiński
Socjolog, dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego i WSKiMS w Warszawie. Były rektor Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedrojcia. Członek zarządu Polskiego PEN Clubu.
Janusz Lewandowski
Doktor ekonomii, europoseł PO, przez 2,5 roku przewodniczący komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego. Poseł I, III i IV kadencji, minister w rządzie Bielieckiego i Suchockiej. Laureat Nagrody Kisiela.
Andrzej Olechowski
Doktor ekonomii, założyciel PO, były minister finansów i były minister spraw zagranicznych. Kandydat na urząd Prezydenta RP. Laureat Nagrody Kisiela.
Wojciech Sadurski
profesor filozofii prawa w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji; związany również z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Sydnejskiego oraz z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował i doktoryzował się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego; potem pracował w Australii i we Włoszech, a wykładał także na kilku uniwersytetach amerykańskich i europejskich (m.in. w Central European University w Budapeszcie). Jego najważniejsze książki naukowe to m.in. „Neoliberalny system wartości politycznych” (1980), „Teoria sprawiedliwości” (1988), „Moral Pluralizm and Legal Neutralisty” (1990), „Freudom of Speech and Its Limits” (1999), „Rights Before Courts” (2005), a ostatnio: „Equality and Legitimacy” (2008). Regularnie pisze też artykuły publicystyczne, m.in. dla „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej”. Prowadzi również blog polityczny na portalu Salon24. Jest członkiem rad programowych Instytutu Spraw Publicznych i Centrum Stosunków Międzynarodowych, a także kilku międzynarodowych think-tanków i redakcji.
Marek Safjan
Urodzony 28 sierpnia 1949 w Warszawie. Ukończył w 1971 studia na Wydziale Prawa i Administracji U W. W 1980 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1990 obronił habilitację, a w 1998 otrzymał tytuł profesora. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i prawa medycznego, opublikował około 200 prac naukowych. W latach 1996-1997 pełnił funkcję prorektora UW. W 1997 został wybrany do składu Trybunału Konstytucyjnego, w styczniu 1998 prezydent RP Aleksander Kwaśniewski powołał go na stanowisko prezesa TK. 5 listopada 2006 zakończył kadencję sędziego i zarazem prezesa. 2 lipca 2007 został uhonorowany w Strasburgu Medalem Pro merito za działalność jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego i zaangażowania w prace i działalność europejskich instytucji badawczych i akademickich. W 2006 został laureatem Nagrody Kisiela. Jest stałym publicystą „Newsweeka” oraz członkiem rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Tadeusz Syryjczyk
Urodzony 9 lutego 1948 roku w Krakowie. Pracownik naukowy AGH w Krakowie w latach 1971-1989. Dr nauk technicznych w zakresie informatyki. W 1980 – jeden z założycieli „Solidarności” w Krakowie i na AGH, członek władz regionalnych 1980-1984. W 1987 współzałożyciel Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, od 1989 prezes KTP. Polityk: w latach 1989-1990 Minister Przemysłu, 1992-1993 – Szef Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów, 1998-2000 Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, 1991-2001 poseł na Sejm. 1992-2001 działacz Unii Demokratycznej i Unii Wolnosci. W roku 1991, 2000-2003 i od 2007 konsultant, doradca. 2003-2007 Dyrektor w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie (przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów). Od VII.2007 – członek rady Nadzorczej Comarch S.A. Od X.2007 – expert Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.
Jerzy Szacki
Profesor socjologii, b. przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członek PAN, odznaczony medalem Sprawiedliwy Pośród Narodów Świata. Autor wielu prac, w tym „Liberalizm po komunizmie” i „Historia myśli socjologicznej”, za którą otrzymał Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (tzw. „polskiego Nobla”).
Adam Szostkiewicz
Dziennikarz, publicysta, obecnie zastępca kierownika działu zagranicznego tygodnika „Polityka”, wcześniej m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, laureat nagrody im. Mordechaja Anielewicza za działalność w zwalczaniu ksenofobii i antysemityzmu.
ś.p. Jan Winiecki
Ekonomista, profesor Uniwersytetu Aalborg (Dania) i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą, współzałożyciel i prezes fundacji Centrum im. A. Smitha; b. członek Rady Nadzorczej EBOiR, współzałożyciel i b. prezes Towarzystwa Ekonmistów Polskich, laureat Nagrody Kisiela
Zbigniew Pełczyński
Profesor filozofii politycznej na uniwersytecie w Oksfordzie. Na początku lat 90. Pełczyński był doradcą Komisji Konstytucyjnej Sejmu RP i członkiem Rady Premiera ds. kształcenia urzędników państwowych, a także konsultantem EWG i OECD ds. programów reformy władz i administracji publicznej. Pełczyński nadal aktywnie uczestniczy w życiu publicznym. Zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii pełni wiele funkcji społecznych, m.in. jest przewodniczącym Stefan Batory Trust w Oksfordzie (organizacji zajmującej się promocją edukacji, nauki kultury polskiej), członkiem Rady Powierniczej Polonia Aid Foundation Trust z siedzibą w Londynie. W 1988 r. w imieniu George’a Sorosa założył w Polsce Fundację im. Stefana Batorego. Obecnie jest członkiem Rady Fundacji. W 1994 r. Zbigniew Pełczyński założył Szkołę dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych (obecnie Stowarzyszenie Szkoła Liderów) i nadal nią kieruje. Więcej na wikipedii.