Różne odcienie antykomunizmu – dyskusja o książce Piotra Semki „MY, REAKCJA. Historia emocji antykomunistów 1944-1956.”

Drukuj

Spotkanie w ramach cyklu „Plus czy minus – konfrontacje historyczne” w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

 

Książka „My reakcja” skierowana jest do czytelnika, który chciałby zrozumieć, przed jakimi dylematami stali Polacy wierni idei niepodległości, utożsamiający się z Kościołem katolickim i przeciwstawiający się dominacji przywiezionego z Moskwy marksizmu. To książka dla tych, którzy podjęli kult „żołnierzy wyklętych”. Piotr Semka prezentuje jednak znacznie szerszą panoramę społecznego oporu niż tylko oddziały zbrojne. Oprócz konspiratorów z AK, WiN, NSZ i NSW ukazuje działaczy PSL, ludzi wiernych Kościołowi, przedstawicieli przedwojennych elit, ziemian, ludzi prywatnej inicjatywy i konserwatywnych pozytywistów. Podejmuje polemikę z książkami „rewizjonistów”, odrzucających tradycje powstania warszawskiego i negujących wybory Polaków w czasie II wojny światowej. Autor przyjął wizję inną niż ukazywanie lat stalinowskich poprzez kolejne etapy działań PZPR, zetempowskich pochodów, a potem rozliczeń pomiędzy byłymi marksistami. W książce głos mają nie tylko dokumenty i wydobyte z archiwów wspomnienia, lecz przede wszystkim żywi ludzie. Do niektórych Piotr Semka dotarł w ostatniej chwili.

Podczas dyskusji spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie na ile tragiczna historia antykomunistycznego oporu lat 1944-1956 jest elementem istniejącego w Polsce sporu o historię? Czy obraz polskiego antykomunizmu może wciąż rodzić polityczne i historyczne spory, czy może raczej na tym tle możemy doczekać się jakiegoś ponad politycznego konsensusu, jednoczącego np. konserwatywną prawicę z antykomunistyczną lewicą? Z pewnością najnowsza książka Piotra Semki jest ważnym głosem także w twej żywej debacie.

 

Początek spotkania:

– 26 listopad (czwartek) 2015 r., godz. 18:00, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, ul. Gdańska 13

Dyskusja na temat: Różne odcienie antykomunizmu – dyskusja o książce Piotra Semki „MY, REAKCJA. Historia emocji antykomunistów 1944-1956.”

 

Zaproszeni goście:

Piotr Semka (autor książki „My reakcja”, publicysta „Do Rzeczy” i „Historia Do Rzeczy”)

Marcin Celiński (publicysta, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Liberté!”) – prowadzenie:

dr Mikołaj Mirowski (historyk i publicysta, adiunkt Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi).

Czytaj również
O autorze
*
RedakcjaLiberté!