Jestem za wspólną armią, ale nie odejściem z NATO – ankieta dla kandydatów do PE

Drukuj

Ankieta Liberté!

Szanowni Państwo,

o Parlamencie Europejskim wciąż wiemy zbyt mało. Nie znamy jego kompetencji, często nie zdajemy sobie sprawy, jakie frakcje w nim zasiadają. Liberté! postanowiło pomóc odnaleźć w gąszczu list – kandydatów o liberalnych poglądach.

Czasu do wyborów nie pozostało wiele, przez co tym bardziej polecamy lekturę naszej ankiety.

Marcin Święcicki, OW 4 (Warszawa), lista 8 (PO), nr 7.

Marcin_Swiecicki

1. Jakie trzy kwestie będą kluczowe do załatwienia w Parlamencie Europejskim w nadchodzącej kadencji?

A) Nowy Traktat

B) Ukraina

C) Dokończyć ujednolicanie rynku (zniesienie roamingu, usprawnienie lotniczego i kolejowego transportu poprzez urynkowienie i jeden nadzór, spójny system energetyczny, zniesienie barier w usługach)

2. Prosimy o wskazanie trzech reform, które byłby najważniejsze dla unijnej administracji?

Zlikwidować Radę Europejską lub zamienić ją na drugą izbę parlamentarną.

Powoływanie Komisji Europejskiej przekazać w pełni Parlamentowi Europejskiemu, (przejęcie tych kompetencji od Rady Europejskiej).

Zwiększyć uprawnienia w polityce zagranicznej i obronnej.

3. Co stoi na przeszkodzie deregulacji przepisów unijnych? Jakie działania w tej sferze powinny być priorytetem?

Zamiast urzędników i polityków wynająć jedną (może kilka) firm konsultacyjnych dla zanalizowania i zaproponowania deregulacji.

4. Jak powinny wyglądać unijne regulacje dotyczące rynków finansowych?

Należy stale poprawiać standardy informacyjne dla uczestników, w szczególności oczywiście dla indywidualnych klientów.

5. Czy jednolity rynek funkcjonuje dobrze, a jeśli nie to, co należy zmienić?

j.w. Usługi, Transport, Energetyka

6. Czy należy tworzyć wspólna politykę energetyczną, a jeśli tak, to od czego należy zacząć jej budowę?

Od kontyngentów na import surowców energetycznych. Kontyngenty importowe na surowce energetyczne z Rosji powinny być zmniejszone, np. o połowę w ciągu 10 lat dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i niezależności politycznej UE względem putinowskiej Rosji

7. Czy UE powinna jednostronnie ograniczać emisję CO2 oraz realizować politykę wspierania zielonych technologii kosztem tradycyjnej energii?

Bardzo dyskusyjna sprawa. Przemysły wydalające CO2 wynoszą się z EU w regiony, gdzie nie ma żadnych standardów, co zwiększa światową emisję, a w EU bezrobocie

8. Jakie są polityczne interesy Unii Europejskiej w polityce międzynarodowej?

Rozszerzenie UE na Południe i Wschód kontynentu, zacieśnienie sojuszu z USA przez Umowę handlową i inwestycyjną; cywilizowanie Rosji, Afryki Północnej, rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie, zatrzymanie Iranu.

9. Czy Unia Europejska powinna przekształcać się w sojusz obronny i wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo europejskie?

W sojusz obronny: wspólna armia – jak najbardziej tak, natomiast nie rozwiązujmy związków z USA i utrzymajmy NATO.

10. Jaką politykę wobec Ukrainy powinna prowadzić Unia i jak układać relacje z Rosją?

Pomóc Ukrainie wejść na drogę integracji z UE zgodnie z jej życzeniem, powstrzymać agresję militarną, gospodarczą i propagandową Rosji przeciw Ukrainie przez czyny, a nie słowa czyli:

Sankcjami zakazu wjazdu do UE i zamrożeniem aktywów objąć wszystkich członków Rady Federacji i Dumy, którzy głosowali za aneksją KRYMU

Wprowadzić embargo na sprzedaż Rosji broni.

Stopniowo ograniczyć zakupy gazu i ropy w Rosji, np. o połowę w ciągu 10 lat.

11. Jakie rozwiązania należy przyjąć w UE, żeby skutecznie ograniczyć inwigilację przez USA, Wielką Brytanię i inne państwa oraz chronić prywatność?

Może wprowadzić jakieś zezwolenia wydawane pod kontrolą sądów na inwigilacje? A inwigilacja bez zgody sądu byłaby KARANA.

12. Czy popiera Pan/Pani antydyskryminacyjną propozycję Guy Verhofstadta?  EU Roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity, and an extended EU legislation against hate crime.” Jeśli tak, jaki praktycznie mogłaby ona przyjąć kształt?

Nie znam, ale sadzę, że popieram. Może dać temu formę międzynarodowej konwencji, do której państwa mogłyby przystępować. Konwencja z lekką elastycznością (nie wszystkie postanowienia muszą być od razu akceptowane), aby przyciągnąć jak najwięcej państw.

13. Federalizacja Europy – czy państwo europejskie jest możliwe? Jakie elementy federacji należy, a jakich nie należy wprowadzać w UE? Które kompetencje państw i które polityki należy przenieść na szczebel unijny?

Nie wiem czy jest możliwe, ale jest konieczne, jeśli UE chce pozostać ważnym graczem globalnym w sferze gospodarki, utrzymania pokoju, szerzenia wolności i demokracji. W przeciwnym razie UE i jej wpływ na stosunki w świecie skarleje.

Czytaj również
*
MartynaNiedośpiał