Utrzymanie europejskiej „soft power” – ankieta dla kandydatów do PE

Drukuj

Ankieta Liberté!

Szanowni Państwo,

o Parlamencie Europejskim wciąż wiemy zbyt mało. Nie znamy jego kompetencji, często nie zdajemy sobie sprawy, jakie frakcje w nim zasiadają. Liberté! postanowiło pomóc odnaleźć w gąszczu list – kandydatów o liberalnych poglądach.

Czasu do wyborów nie pozostało wiele, przez co tym bardziej polecamy lekturę naszej ankiety.

Agata Nowacka, OW 12 (Wrocław), lista 5 (E+ TR), nr 6.

agata_1

 

1. Jakie trzy kwestie będą kluczowe do załatwienia w Parlamencie Europejskim w nadchodzącej kadencji?

Ostateczne wyjście z kryzysu, nowy plan na rzecz wzrostu i walki z bezrobociem, zwłaszcza wśród młodzieży. W ramach tego planu trzeba znaleźć nowe środki unijne na inwestycje, sprawić, by swobodny przepływ usług istniał w rzeczywistości, tak aby obywatele nowych krajów nie byli dyskryminowani, utworzyć prawdziwie wspólny rynek energii, aby zmniejszyć też uzależnienie od Rosji oraz wynegocjować mądrą umowę o wolnym handlu z USA.

Niedopuszczenie do powstania Europy „dwóch prędkości”, w której nastąpiłby trwały podział na państwa strefy euro i te poza nią.

Tchnięcie nowego ducha w UE, aby znów stała się marzeniem dla młodych, i aby zatrzymać wzrost poparcia dla partii skrajnych i nacjonalistycznych.

 

2. Prosimy o wskazanie trzech reform, które byłby najważniejsze dla unijnej administracji?

Większa przejrzystość poprzez nowe przepisy dla lobbystów, np. obowiązkowy rejestr.

Przeznaczenie większych sił i środków na obszary, w których UE odgrywa kluczową role, tzn. polityka gospodarcza i monetarna, konkurencja, handel.

Obowiązkowe staże na pracowników administracji w firmach i administracjach narodowych i regionalnych.

3. Co stoi na przeszkodzie deregulacji przepisów unijnych? Jakie działania w tej sferze powinny być priorytetem?

Interesy narodowe, np Francja broni rolnictwa, Niemcy rynku usług, Włochy i Niemcy energii. Priorytet to liberalizacja świadczenia usług i dokończenie budowy wspólnego rynku energii.

4. Jak powinny wyglądać unijne regulacje dotyczące rynków finansowych?

Unia bankowa powinna być wzmocniona poprzez utworzenie prawdziwie wspólnego, większego funduszu do likwidacji i restrukturyzacji banków. Fundusz ten powinien móc zaciągać pożyczki w ESM, a może nawet EBC. Powinien powstać też unijny fundusz gwarancyjny dla depozytów bankowych klientów indywidualnych.

Można rozważyć jeszcze bardziej restrykcyjne regulacje uniemożliwiające ryzykowną spekulację a więc i powtórkę kryzysu z 2008 r., w tym rynku derywatywów, funduszy hedgigowych i equity oraz high frequency trading.

Podatek od transakcji finansowych skonstruować tak, aby podmioty świadczące usługi finansowe nie uciekały poza Europę.

Likwidacja rajów podatkowych, tak aby firmy płaciły podatki tam gdzie naprawdę prowadzą działalność.

5. Czy jednolity rynek funkcjonuje dobrze, a jeśli nie to, co należy zmienić?

Średnio dobrze: dokończyć jego budowę w dziedzinie usług, energii i zamówień publicznych.

Ze względu na szczególne znaczenie sektora e-usług i wzrostu innowacyjności europejskiej gospodarki wyjątkowo ważne jest pokonywanie barier na rozdrobionym cyfrowym wspólnym rynku UE. Usuwanie barier w obszarach takich jak roaming, a zwłaszcza roaming danych, handel w internecie, usługi pocztowe, ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych, cyberprzestrzeń, czy ujednolicenie zasad praw autorskich to kluczowe kwestie, które zadecydują o konkurencyjności rynku europejskiego w skali globalnej.

 

6. Czy należy tworzyć wspólną politykę energetyczną, a jeśli tak, to od czego należy zacząć jej budowę?

Plan budowy interkonektorów gazowych i energetycznych, budowa terminali do odbioru LNG, zapewnienie środków europejskich na te inwestycje. Wymuszenie przestrzegania zapisów 3 pakietu energetycznego, wspólne zakupy gazu, np. utworzenie unijnej agencji ds. zakupu gazu.

7. Czy UE powinna jednostronnie ograniczać emisję CO2 oraz realizować politykę wspierania zielonych technologii kosztem tradycyjnej energii?

Nie ma sensu jednostronnie i radykalnie ograniczać emisji CO2 jako UE, jeśli odmawiają tego Chiny i USA. Wsparcie „zielonych” technologii jest konieczne, ale z głową. Np. nie ma sensu mocno wspierać korzystania z energii słonecznej w Niemczech czy Polsce, ale trzeba to robić w Hiszpanii i Grecji, gdzie słońce swieci zdecydowanie mocniej.

8.  Jakie są polityczne interesy Unii Europejskiej w polityce międzynarodowej?

Zatrzymać imperialne tendencje w polityce rosyjskiej, poprzez asertywną kontynuację Partnerstwa Wschodniego. Wzmocnienie polityki sąsiedztwa, niedopuszczenie, aby „arabska wiosna” zakończyła się fiaskiem. Utrzymując strategiczny sojusz z USA, budować dalej światowy porządek multilateralny, aby wzrost znaczenia Chin nie zepchnął na margines Europy. Zakończenie nowej rundy, korzystnej dla UE, światowych rozmów o wolnym handlu. Utrzymanie europejskiej soft power.

9. Czy Unia Europejska powinna przekształcać się w sojusz obronny i wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo europejskie?

UE nie powinna zastąpić NATO. Natomiast uzgodnione mechanizmy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa muszą być wiarygodne, np. grupy bojowe powinny istnieć naprawdę a nie na papierze. Poprzeć należy wspólne projekty przemysłu obronnego, np. budowę europejskich dronów szpiegowskich i bojowych. Musi powstać wspólna armia europejska.

 

10. Jaką politykę wobec Ukrainy powinna prowadzić Unia i jak układać relacje z Rosją?

Wzmacniać sankcje wobec Rosji, jeśli będzie kontynuować destabilizowanie Ukrainy. Jednocześnie utrzymywać gotowość do dialogu. Ukrainie zaproponować szeroki pakiet pomocowy, uzależniony od reform i perspektywę członkostwa w UE, nie teraz, ale po spełnieniu wszystkich warunków.

 

11. Jakie rozwiązania należy przyjąć w UE, żeby skutecznie ograniczyć inwigilację przez USA, Wielką Brytanię i inne państwa oraz chronić prywatność?

Parlament Europejski i Rada powinny jak najszybciej dokończyć rozporządzenie i dyrektywę o ochronie danych osobowych, które Komisja Europejska opublikowała już w styczniu 2012. Obok tego pakietu istotna jest umowa handlowa między UE i USA (TTIP). TTIP negocjowany jest podobnie jak ACTA i już pojawiły się niepokojące sygnały, że TTIP tylnymi drzwiami może podważyć europejskie standardy w kwestii ochrony naszych danych, teoretycznie poza umową. Strona europejska w tych negocjacjach powinna twardo stać na stanowisku, że kwestia ochrony danych powinna być poza TTIP, gdyż w UE mamy lepszy system ochrony, a będący w procesie legislacyjnym pakiet o ochronie danych zdecydowanie wzmacnia prawa obywateli. Kolejną kwestią, w świetle rewelacji Snowdena, jest Safe Harbour – jego renegocjaca wydaje się coraz bardziej konieczna.

12.  Czy popiera Pan/Pani antydyskryminacyjną propozycję Guy Verhofstadta?  EU Roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity, and an extended EU legislation against hate crime.” Jeśli tak, jaki praktycznie mogłaby ona przyjąć kształt?

Tak popieram, UE powinna dążyć do ujednolicenia praw dla osób homoseksualnych w całej Unii Europejskiej.

13. Federalizacja Europy – czy państwo europejskie jest możliwe? Jakie elementy federacji należy, a jakich nie należy wprowadzać w UE? Które kompetencje państw i które polityki należy przenieść na szczebel unijny?

Tak dla Stanów Zjednoczonych Europy. Należy zbudować unię fiskalną, aby UE dysponowała większym budżetem pomocowym na biedne regiony i kraje objęte kryzysem. Należy radykalnie wzmocnić polityką zagraniczną i bezpieczeństwa poprzez skoordynowanie jej z polityką handlową, konkurencji i pomocy humanitarnej. Im głębsza integracja europejska, tym Polska bezpieczniejsza i bogatsza. Federalizacja Europy to polska racja stanu.

Czytaj również
*
MartynaNiedośpiał