Rekrutacja: II Szkoła Liberalnej Polityki Społecznej.

Drukuj

Jachranka k. Warszawy, 2 – 3 lipiec 2012.

Zajmujesz się naukowo lub zawodowo polityką społeczną?

Sądzisz, że to niezwykle ważne zagadnienie, ale wciąż źle funkcjonuje w Polsce?

Widzisz, że środki publiczne marnotrawione są na działania pozorne, zamiast efektywnie pomagać naprawdę potrzebującym?

Chcesz spotkać młodych ludzi z całej Polski i wspólnie opracowywać rekomendacje dla rządzących?

Jeśli tak to zapraszamy do rekrutacji do udziału w II Szkole Liberalnej Polityki Społecznej. CV i krótki artykuł (3 strony, word, times new roman 12) o proponowanych zmianach w interesującym Cię obszarze polityki społecznej prosimy przesyłać do 31 maja na adres: fundacja@findustrial.pl

 

II Szkoła Liberalnej Polityki Społecznej to dwu dniowe szkolenie i warsztaty, dla 30 młodych ekspertów z dziedziny polityki społecznej – doktorantów, doktorów, praktyków, dziennikarzy, doradców z firm. Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, poszerzenie wiedzy poprzez konfrontowanie opinii z autorytetami, rozbudowa zespołu zajmującego się polityką społeczną w ramach Liberté!.

Szkoła jest elementem dwuletniego projektu realizowanego przez Liberté! przy wsparciu Fundacji Batorego z programu Demokracja w Działaniu. Celem projektu jest stworzenie liberalnej wizji polityki wyrównywania szans w Polsce, czyli zapewnienie możliwości rozwoju niezależnie od okoliczności niezależnych – pochodzenia, dochodu rodziców, miejsca urodzenia, rasy, płci etc. Polityka społeczna powinna mieć na celu realną zmianę sytuacji danej jednostki, a nie utrzymywanie stanu zależności od państwowej jałmużny, musi być właściwie ukierunkowana i najefektywniej wykorzystywać ograniczone środki. Musi być skuteczna, racjonalna ekonomicznie i eliminować działania pozorne. Chcemy również pracować nad zmianą języka, którym często opisuje się politykę społeczną w Polsce, gdzie rozwiązania faktycznie szkodliwe nazywa się społecznie użytecznymi, co blokuje wprowadzanie niezbędnych zmian.

W ramach Liberté! budujemy zespół ekspertów i publicystów, którzy rozpoczęli proces formułowania założeń liberalnej polityki społecznej w Polsce, a następnie także jej promocji i nagłaśniania. Wykorzystujemy do tego potencjał Liberte! jako medium do prezentowania opinii i ekspertyz grupy. Temat polityki społecznej opisywanej i formułowanej z pozycji liberalnych – kojarzonych jedynie z wąsko pojętymi zagadnieniami ekonomicznymi, jest dziś de facto nieobecny w debacie publicznej. Nasz projekt to zmienia.

II Szkoła Liberalnej Polityki Społecznej jest jednym z zasadniczych punktów całego projektu. Będzie to okazja to spotkania i pracy członków naszego zespołu oraz specjalistów pozyskanych w otwartej rekrutacji, którzy podczas warsztatowych dyskusji będą opracowywali rozwiązania i przedstawiali wnioski, które znajdą się w końcowej wersji rekomendacji z projektu. Przedstawimy je w II połowie roku w specjalnym wydaniu kwartalnika Liberté!

Zapraszamy do udziału w rekrutacji.

 

 

 

Czytaj również
*
RafałSzkudlarek