List otwarty do Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie solidarności z Białorusią

Drukuj

Łódź, 27.03.2014

                                                                                                                                 Marszałek Województwa Łódzkiego

Witold Stępień

Szanowny Panie Marszałku,

z niepokojem przyjęliśmy uzasadnienie informacji, przedstawionej Instytutowi Swoboda w piśmie z 19 marca 2014, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nie zamierza wspierać inicjatywy „Solidarni z Białorusią”. Brak dofinansowania tej inicjatywy tłumaczycie Państwo współpracą z władzami Witebska, co ma wykluczać „aktywne uczestnictwo w wydarzeniach, których zakres tematyczny wiąże się ze wspieraniem działań i środowisk związanych z białoruską opozycją”.

Przedstawione stanowisko stoi w jawnej sprzeczności z oficjalną polityką zagraniczną państwa polskiego. Nie tak dawno, 9 września 2013 roku, minister Radosław Sikorski przyjmując przedstawicieli białoruskiej opozycji zapewnił ich, że dla Polski priorytetem pozostaje wsparcie demokracji i tendencji proeuropejskich u wschodnich sąsiadów.

Rozumiemy i popieramy aktywne działania województwa łódzkiego na arenie międzynarodowej mające na celu promocję regionu, przyciąganie inwestorów, czy obronę jego interesów. Trudno nam jednak zaakceptować działania sprzeczne z oficjalną polską polityką zagraniczną, a co gorsza również z polską racją stanu.

W związku z tym prosimy o wyjaśnienie jakie interesy regionalne stoją na przeszkodzie oficjalnemu zaangażowaniu Województwa Łódzkiego w imprezę, której celem jest wsparcie ruchów demokratycznych na Białorusi poprzez danie im możliwości publicznego przedstawienia swoich racji, której nie mają w swoim państwie? Czy mamy rozumieć, że Pan Marszałek bardziej solidaryzuje się z dyktaturą Aleksandra Łukaszenki niż z ludźmi walczącymi o wolną, demokratyczną Białoruś?

Z wyrazami szacunku,

Redakcja „LIBERTÉ!”

solidarni z Białorusią

Czytaj również
*
Gość