Czy jest Pani/Pan za tym, żeby naukę religii w szkołach finansować z pieniędzy podatników?

Drukuj

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z ogłoszoną przez Pana inicjatywą ogólnonarodowego referendum wnoszę o to, żeby jedno z pytań brzmiało:

„Czy jest Pani/Pan za tym, żeby naukę religii w szkołach finansować z pieniędzy podatników?”.

Jest to temat budzący wielkie społeczne emocje, ważny, dotykający konstytucyjnych kwestii rozdziału państwa i Kościoła. Biorąc pod uwagę kunktatorstwo polityków być może jedynym sposobem rozstrzygnięcia tej kwestii jest odwołanie się do głosu obywateli.

Mogłoby ono zastąpić pytanie nr 3: “Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?” ponieważ jest to sprawa zupełnie oczywista, nie budząca kontrowersji (poza ministerstwem finansów) i na tym szczeblu powinna być rozstrzygnięta.

Z poważaniem,

w imieniu akcji „Świecka szkoła” pełnomocnik komitetu obywatelskiego Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny „Liberté!”

Czytaj również
O autorze
*
LeszekJażdżewski
Politolog, publicysta, redaktor naczelny LIBERTÉ!
@ LesJazd